Bever

In de uitgave “Zoogdieren en andere landdieren van west-en midden Europa” van reader’s digest uit 1986 (isbn 9064070752) Staat de bever in het hoofdstuk Uitgeroeide grote zoogdieren. Wat de status van het dier toen akelig goed weer geeft. In 1988 is er in Nederland begonnen aan de herintroductie van deze soort. Inmiddels zijn er 5 beverpopulaties in Nederland en wordt het dier steeds vaker waargenomen. Echter is een live ontmoeting met deze soort nog steeds erg zeldzaam. In de Sophiapolder kwam ik het dier tegen. Op een afstand van slechts enkele meters zwom het dier voor mij langs.

 

Bever

Share

Grasmus

Grasmus

Share

Brandgans

brandgans

Ze komen naar Nederland om te overwinteren, de Brandganzen. Vanaf december tot eind maart zijn ze in grote aantallen te vinden in de weilanden. Deze relatief kleine gans is goed herkenbaar door het zwart-witte kleed en het “blaffende’ geluid.

Vogelbescherming Nederland weet nog veel meer over deze gans.

Share

Blauwborst

blauwborst

Zo eind maart, begin april komen deze vogels terug van hun overwintering in Afrika. In de Nederlandse rietvelden bereiden ze zich voor op het broedseizoen. Vooral de mannetjes laten zich dan goed zien en horen. Ze hebben letterlijk het hoogste lied.

Meer weten? Kijk op Vogelbescherming Nederland 

Share

Eider

Eider

Het is een bijzondere verschijning, de Eider. Het mannetje is zwarte/wit en het vrouwtje is bruin. Het is een opvallend grote eend die in Nederland vooral op de Waddenzee goed te vinden is. Deze eend broed in arctische gebieden, ons land ligt aan de zuidgrens van hun broedgebied. Lees meer over de Eider op de site van Vogelbescheming Nederland

Share

Grutto

Grutto

De oer-Hollandse weidevogel, in 2016 uitgekozen tot nationale vogel, staat onder druk. Hoewel Nederland veruit de meeste broedparen heeft in heel Europa gaat het niet goed met onze Grutto. Voornamelijk de verarming van de weides speelt daarin een grote rol. Er zijn verschillende initiatieven om de Grutto en andere weidevogels meer kans te geven hun jongen groot te brengen in onze weides. Meer informatie daarover staat op de site van de Vogelbescherming Nederland

Share

Pimpelmees

Share

Ooievaar

Share

Blauwe kiekendief

Blauwe kiekendief

Share

Pestvogel

Pestvogel

Share